Blog Baltdentica dla stomatologów

 

Nasz blog ma być skarbnicą wiedzy z zakresu biznesu oraz aktów prawnych obowiązujących na stomatologicznym rynku zdrowia.

 
październik
03 '17

Gdy starość nie jest szczęśliwa

Gdy starość nie jest szczęśliwa

(...) gloryfikuje młodość ludzie bardzo boją się i próbują uniknąć starości. Coś, co jest wpisane w naturę tego świata staje się nagle wypierane i jawi się jako coś złego. Nie tylko walczymy z upływem czasu, ale w pewnym stopniu odrzucamy osoby, które już on dotknął. Osoby w wieku emerytalnym coraz częściej czują się niepotrzebne i bezwartościowe. Wiele z nich moment zakończenia aktywności zawodowej podświadomie (...)

Artykuły: lekarz, łódź, psychoterapia, terapia